tagline

POCU/726/6/12/135446

Proiect cofinanfat din Programul Operafional Capital Uman 2014- 2020

Denumire proiect:

Proiect: SUCCES  -  INVESTEŞTE ÎN CARIERA TA

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta:

Cresterea numarului de participanti la programele de formare profesională continuă, cu cel putin 555 de angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare, din zone rurale defavorizate şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

 

 

Obiectivele specifice:

  1. Cresterea gradului de constientizare si informare a angajatilor privind importanta formarii profesionale si participarii la programele de Formarea Profesională Continua, prin organizarea unei campanii in regiunile selectate, corespunzator A2 din proiect.
  2. Incurajarea participarii la programele de Formarea Profesională Continua, inclusiv la susținerea proceselor de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca, prin consilierea si indrumarea profesionala a grupului tinta vizat in proiect.
  3. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale prin sprijin pentru participarea la programele de formare profesionala, in cele trei regiuni NE, SE si Centru, adecvate nevoilor, pentru cel putin 280 angajati inclusi in grupul tinta al proiectului si care au ales, la sesiunile de informare si consiliere profesionala sa urmeze un curs de formare profesionala.
  4. Imbunatatirea statutului profesional si a sanselor de a accede la un loc de munca demn, motivant si sustenabil pentru 275 angajati, inclusi in grupul tinta, prin validarea si certificarea cunostintelor si abilitatilor profesioanale dobandite pe alte cai decat cele formale, in cadrul proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale.

 

Durata proiectului :

24 de luni, incepand cu 9 decembrie 2020 si pana la 8 decembrie 2022

 

Bugetul proiectului

4.541.898,20 Lei

 

Finantatorii proiectului

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020”

Proiect: SUCCES  -  INVESTEŞTE ÎN CARIERA TA!

Contract: POCU/726/6/12/135446

Axa prioritara 6: Educaţie si competenţe

 

Solicitant

Asociația “ADL - Progres”

 

Parteneri

Mondo Consult SRL

S.C. Afacov Consulting Group S.R.L.

 

 

 

 

 

Partenerii proiectului:

AFACOV MONDO CONSULT