FONDUL SOCIAL EUROPEAN

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020”

 

Proiect: SUCCES  -  INVESTEŞTE ÎN CARIERA TA

Contract: POCU/726/6/12/135446

Axa prioritara 6: Educaţie și competenţe

 

APLICANT

ASOCIATIA ADL-PROGRES, infiintata in 2005, cu sediul in DUMBRAVA ROSIE, str. Dumbravei nr. 11B, specializata in programe dedicate RESURSEI UMANE : consiliere si mediere pe piata muncii, formare profesionala autorizata in  peste 20 de ocupatii si specializari, servicii sociale, consultanta antreprenoriala s.a.

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il constituie Cresterea numarului de participanti la programele de formare profesională continuă, cu cel putin 555 de angajati din regiunile NE, SE si CENTRU, cu accent pe acei adulţi, cu un nivel scăzut de calificare, din zone rurale defavorizate şi persoanele cu vârsta de peste 40 ani, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

 

Obiective specifice

1.Cresterea gradului de constientizare si informare a angajatilor privind importanta formarii profesionale si participarii la programele de Formarea Profesională Continua, prin organizarea unei campanii in regiunile selectate, corespunzator A2 din proiect.

2. Incurajarea participarii la programele de Formarea Profesională Continua, inclusiv la susținerea proceselor de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca, prin consilierea si indrumarea profesionala a grupului tinta vizat in proiect.

3. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale prin sprijin pentru participarea la programele de formare profesionala, in cele trei regiuni NE, SE si Centru, adecvate nevoilor, pentru cel putin 280 angajati inclusi in grupul tinta al proiectului si care au ales, la sesiunile de informare si consiliere profesionala sa urmeze un curs de formare profesionala.

4. Imbunatatirea statutului profesional si a sanselor de a accede la un loc de munca demn, motivant si sustenabil pentru 275 angajati, inclusi in grupul tinta, prin validarea si certificarea cunostintelor si abilitatilor profesioanale dobandite pe alte cai decat cele formale, in cadrul proceselor de evaluare si certificare a competentelor profesionale. 

 

ACTIVITATI

A 1. Activitati de management si transversale.

A 2. Organizarea de campanii/acţiuni de informare şi conştientizare pentru promovarea importanţei formării profesionale şi beneficiile participării la programele de FPC

A 3. Acţiuni de consiliere profesională şi tutorat pentru grupul ţintă vizat pentru încurajarea participării la programele de FPC, inclusiv în legătură directă cu susţinerea proceselor de validare a rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi oportunităţi pentru locuri de muncă

A 4. Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate şi flexibile cum ar fi: programe care vizează îmbunătăţirea abilităţilor de bază şi transversale, atât profesionale, cât şi non-profesionale, precum şi a competenţelor antreprenoriale

A 5. Acţiuni de evaluare, recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

A 6. ACTIVITATE TRANSVERSALA DE ADMINISTRARE PROIECT

 

GRUPUL TINTA: 555 persoane, din județele Neamț, Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Constanța, Covasna, Harghita și Mureș 

 

REZULTATE ASTEPTATE

  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe) -555
  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe), din care: - Persoane cu nivel scăzut de calificare - 167
  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe), din care: - Din zona rurală - 167
  • Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competenţe), din care: - Persoane din mediul rural/persoane cu vârsta peste 40 de ani - 83

 

Durata proiectului :

24 de luni, incepand cu 9 decembrie 2020 si pana la 8 decembrie 2022

 

Bugetul total eligibil al proiectului:

4,541,898.20 lei

 

Coordonatele proiectului

ASOCIATIA ADL-PROGRES, STR. DUMBRAVEI 11 B, DUMBRAVA ROSIE, JUDETUL NEAMT.

TEL : 0233/210678

email : office@adl-progres.ro;

ADL PROGRES

Partenerii proiectului:

AFACOV MONDO CONSULT